Master in Event Management

Experience Management

2-daagse leergang + certificaatuitreiking
In het evenementen vak gaat het erom onderscheidend en creatief te zijn. We opereren in een nieuw tijdsgewricht waarbij de opdrachtgever zeer kritisch is over de toegevoegde waarde en de multifunctionaliteit van zijn evenement. Daarnaast spelen bedrijven en organisaties een steeds grotere rol in het stimuleren en ondersteunen van medewerkers in hun zoektocht naar persoonlijke doelen in het leven om zo engagement van medewerkers en hun bevlogenheid te bevorderen Nieuwe vormen van waarde innovatie en creatie staan centraal in het evenementen vak. Met de start van de cursus ‘Experience Management in events’ en na het lezen van het nieuwe boek ‘Economy of Experiences’, bent u in staat om co-creatie modellen en experience waarde proposities in de beleving van een evenement toe te passen.

De leergang is tot stand gekomen in samenwerking met het Genootschap voor EventmanagersEventBranche en ontwikkeld door The European Centre for the Experience and Transformation Economy. De oprichters van laatstgenoemde zijn o.a. Joseph Pine en Albert Boswijk.

     

Het centrum heeft onlangs het boek ‘Economy of Experiences’ uitgebracht. Dit is een vervolg op het succesvolle boek Een Nieuwe Kijk op de Experience Economy. De schrijvers van Economy of Experiences zijn tevens de docenten van deze leergang: Albert Boswijk, Ed Peelen en Steven Olthof.

 

In twee programmadagen komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Het nieuwe economische landschap en andere manieren van zaken doen
  • Inzicht in de psychologie van ervaren en betekenisgeving
  • De creatie van betekenis in events en het managen van de beleving voor, tijdens en na het evenement
  • Het ontwikkelen van experience concepten
  • Customer journey’s en touchpoint analyses
  • De rol van de event manager bij de opdrachtgever
  • Inspirerende cases ROI en accountability van events
Bekijk hier de webinar van Albert Boswijk over nieuwe vormen van waardecreatie in de experience economy.

Data & locaties 2017

Voorjaar 2017 Omgeving Amsterdam Ontvangst: 9.30 - 10.00 uur. Einde: 18.00 uur
Voorjaar 2017 Omgeving Amsterdam Ontvangst: 9.30 - 10.00 uur. Einde: 18.00 uur

Data & locaties 2018

Voorjaar 2018 Omgeving Amsterdam Ontvangst: 9.30 - 10.00 uur. Einde: 18.00 uur
Voorjaar 2018 Omgeving Amsterdam Ontvangst: 9.30 - 10.00 uur. Einde: 18.00 uur


Locaties onder voorbehoud

Voor wie?
Bestemd voor iedereen die op organisatorisch of strategisch vlak werkzaam is in de evenementensector en wil leren hoe co-creatie en waardecreatie geïntegreerd kunnen worden in een evenement en bijhorend business model. Zoals:
- communicatie- en event professionals
- business innovatie managers en business developers
- strategie- en marketing directeuren
- customer experience managers in de diensten marketing, eventmanagement, gastvrijheidsbranche, facility management en gezondheidszorg.


Docenten

Albert Boswijk Oprichter & directeur van European Centre for the Experience Economy
Steven Olthof Associate partner European Centre for the Experience Economy
Ed Peelen Onderzoeksdirecteur European Centre for the Experience Economy en partner ICSB Marketing & Stategy

Lesmateriaal & studiebelasting
Deelnemers krijgen tijdens het programma de beschikking over lesmateriaal. Hieronder valt het boek Economy of Experiences door Albert Boswijk, Steven Olthof en Ed Peelen.
In deze leergang is geen tentamen opgenomen. U ontvangt bij volledige aanwezigheid wel een deelnamecertificaat.

Kosten
Leergang: € 1.250,- excl. BTW 
  € 995,- excl. BTW (voor leden van Genootschap voor Eventmanagers)
Inclusief: deelnamecertificaat, elke cursusdag lunch en reflectieborrel
Exclusief: lesmateriaal € 95,- excl. BTW

Direct inschrijven voor: Experience Management

Klik hier voor het inschrijfformulier