Master in Event Management

Trendanalyse

Middagprogramma + certificaatuitreiking
In deze training krijgt u theorie aangereikt over het vakgebied van trendanalysering. Maatschappelijke ontwikkelingen/tijdsbeelden en actualiteit zullen hierbij een belangrijk aandeel vormen. Theorie van trends en het analyseren hiervan worden verduidelijkt middels zogenaamde trendpiramides: herkennen en onderbouwen van zogenaamde mega-, maxi- en microtrends. Vervolgens wordt er gekeken hoe er vanuit trends naar ontwikkeling van concepten toegewerkt kan worden. Dit doen we aan de hand van een oefening.

Leerdoelen
De deelnemer:
• kan trends analyseren en benoemen.
• kan trendniveaus onderscheiden (macro, meso en micro trends).
• kan trends analyseren volgens het DESTEP-model.
• kan trendpiramides opstellen en deze verantwoorden.
• kan een commercieel interessante maxitrend vaststellen.
• kan onderbouwen waarom een trend commercieel interessant is.
• kan op basis van het trendonderzoek een concept ontwikkelen en verantwoorden.

Data & Locaties*
29 augustus 2017 14:00 - 17:00 Louwman Museum, Den Haag
*Data, tijden en locatie zijn onder voorbehoud

Docent
Myra Driessen – Creative director Sugarfactor

Kosten
Workshop regulier: € 195,- exclusief BTW
Workshop alumni MIEM: € 95,- exclusief BTW
Inclusief: Deelnamecertificaat en netwerkborrel

Lesmateriaal & studiebelasting
Deelnemers krijgen tijdens het programma de beschikking over lesmateriaal. In deze workshop is geen tentamen opgenomen. U ontvangt bij volledige aanwezigheid wel een deelnamecertificaat.

Direct inschrijven voor: Trendanalyse

Klik hier voor het inschrijfformulier