Certificering

Word Certified Event Professional door het behalen van de leergangen Professional Event Management en Advanced Event Management. Hiermee verwerft u de EMa-status. Deze is erkend en gekend door het Genootschap voor Eventmanagers, CLC-Vecta en MPI.

Met het behalen van onderstaande leergangen ontvangt de deelnemer de status Event Manager a (EMa).

De leergangen worden afgesloten met een tentamen en/of essay en assessment. Deze wordt afgenomen door Master in Event Management. Bij de uitreiking van het certificaat vindt een uitgebreide reflectie plaats waarbij de hoofddocent feedback geeft op het afgelegde tentamen. Op deze manier wordt de leerstof nogmaals individueel verduidelijkt.

Na het behalen van uw EMa-status is het mogelijk verder te specialiseren. Dit kan door het volgen van de specialisatiemodules*
  • Strategisch Event Marketing
  • Customer Journey


MiEM alumnus

Na het succesvol afronden van onze leergangen laat de deelnemer zien dat ze bevoegd en bekwaam is én zijn/haar professionele ontwikkeling bijhoudt en mag hiermee de titel Certified Event Professional dragen.

Als MiEM alumnus kan je deelnemen aan een actief en leerzaam alumniprogramma en ga je een interessant en relevant netwerk opbouwen, blijvend na je opleiding. 

Let op! 
De kosten voor een nabestelling van uw certificaat bedragen € 100,00
U kunt hiervoor een email sturen naar: harry@masterineventmanagement.nl 
Bekijk leergangen

Opleidingen voor eventprofessionals