Certificering

Het Genootschap voor Eventmanagers heeft de normering en competenties van de leergangen erkend en gecertificeerd. Zij geven hiervoor een certificaat af indien de deelnemer de leergangen en het tentamen met een goed gevolg heeft afgelegd.

Met het behalen van onderstaande leergangen ontvangt de deelnemer de status Event Manager a (EMa).
Na het behalen van uw EMa status is het mogelijk verder te specialiseren en de status Event Manager b (EMb) te verkrijgen. Deze status mag u voeren na het afronden van de drie onderstaande specialisatiemodules. Deze dient u binnen 2 jaar met goed gevolg af te ronden.

De leergangen worden afgesloten met een tentamen. Deze wordt afgenomen door Master in Event Management. Bij de uitreiking van het certificaat vindt een uitgebreide reflectie plaats waarbij de hoofddocent feedback geeft op het afgelegde tentamen. Op deze manier wordt de leerstof nogmaals individueel verduidelijkt.

Met het behalen van de EMa en/ of EMb status laat de deelnemer zien dat ze bevoegd en bekwaam is én zijn/ haar professionele ontwikkeling bijhoudt.
 

Bekijk leergangen

Opleidingen voor eventprofessionals